Het GO! Memorandum

Indira, leerlinge in 6 HU en voorzitter van de leerlingenraad Klimop, deelt met ons in dit filmpje hoe zij de kans kreeg mee te werken aan het opstellen van het het GO! Memorandum.

Samen met Maò en Jitka, nog 2 leerlingen van onze school, trok ze vorig jaar naar het Huis Van Het GO! in Brussel om ons te vertegenwoordigen in een intensieve workshop. Ze brainstormden er met vele andere scholen over burgerschap, keuzevakken, dialoog tussen leerlingen en leerkrachten, de week van de toekomst …

Het doel? Ervoor zorgen dat elke leerling ten volle zijn talenten kan ontplooien en alle leerlingen op school hun stem kunnen laten horen.

Het eindresultaat? Het GO! memorandum, een document waarin de wensen voor, de verwachtingen van en de visie op het onderwijs van de komende jaren duidelijk wordt gemaakt. Het kwam tot stand na een intensief en participatief overleg tussen leerlingen, ouders en GO! professionals. Actief burgerschap in de praktijk dus.
Met het GO! Memorandum 2019 wil het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap als onderwijsnet hun/onze ideeën aan de toekomstige beleidsmakers kenbaar maken.