Lessen

Het lessenrooster

Het lessenrooster word je op de eerste schooldag door je klastitularis meegedeeld en wordt eveneens op Smartschool geplaatst. Het lessenrooster kan in de loop van het schooljaar wijzigen. Ook dan zal je alle wijzigingen op Smartschool terugvinden.

Dagindeling

1e lesuur 8.30u. – 9.20u.
2e lesuur 9.20u. – 10.10u.
3e lesuur 10.10u. – 11.00u.
Pauze 11.00u. – 11.15u.
4e lesuur 11.15u. – 12.05u.
5e lesuur 12.05u. – 12.55u.
Middagpauze 12.55u. – 13.45u.
6e lesuur 13.45u. – 14.35u.
7e lesuur 14.35u. – 15.25u.
8e lesuur 15.25u. – 16.15u.

De NAT-lessen (Nederlands als taalsteun)

Tijdens de eerste schoolweek zal elke nieuwe leerling een taaltest afleggen, zodat we kinderen met een beperkte kennis van het Nederlands kunnen helpen. Die leerlingen krijgen extra lessen Nederlands. Dit zijn de NAT-lessen.

Leren Leren

Op onze school wordt extra aandacht besteed aan ‘leren leren’. Er zijn verschillende stappen:

  1. De leerlingen kunnen altijd terecht bij hun vakleerkracht voor vakgebonden studieproblemen. De vakleerkracht geeft extra tips om de leerstof te verwerken.
  2. De klastitularis zal samen met de klas één lesuur besteden aan studieplanning en studiemethodes. De leerlingen krijgen dan een infobundel mee naar huis.
  3. Wanneer blijkt dat een leerling zwakke resultaten behaalt en hiervoor toch voldoende heeft gestudeerd, kan de klassenraad het advies geven om de sessies “leren leren” te volgen.
  4.  Indien leerlingen na het volgen van de sessies “leren leren” ervaren dat zij nog steeds de juiste studiemethode niet beheersen, kan de leerling individueel begeleid worden of extern worden doorverwezen na overleg met de ouders.

Smartschool

Onze school is een vooruitstrevende en digitale school. Daarom beschikken we over ‘Smartschool’, een elektronisch leerplatform. Ons Smartschoolplatform is te bereiken via davincicampus.smartschool.be
Op Smartschool vinden de leerlingen een digitale versie van al hun vakken. Via dit platform kunnen de leerlingen dus taken, toetsen en oefeningen maken. Eveneens biedt de leeromgeving de mogelijkheid om snel vragen aan leerkrachten, secretariaat of directie te stellen.
Ook u, als ouder, kunt toetreden tot deze digitale leeromgeving. Enkele voordelen:
– u kunt de leerkrachten, het secretariaat en de directie snel bereiken
– u vindt er een kalender met alle schoolactiviteiten en vakantiedagen
– u leest het vaknieuws mee met uw zoon of dochter en blijft zo op de hoogte van taken en toetsen
– u en uw zoon of dochter hebben een gescheiden postvak, u krijgt dus elkaars berichten niet te lezen

Indien het u interesseert om toegang tot Smartschool te krijgen via een co-account, dan kunt u dit formulier invullen, ouders van eerstejaars krijgen deze co-accounts begin september.
Ouders die vorig jaar al toegang hadden tot Smartschool hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen, gebruikersnaam en wachtwoord gelden nog steeds.

De huiswerkklas

De leerlingen kunnen terecht in de huiswerkklas om taken onder toezicht op computer te maken. Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er huiswerkklas tussen 15.25 uur en 16.30 uur.