Het vierde jaar

In de tweede graad maakt iedere leerling een keuze tussen een richting uit de doorstroom, de dubbele finaliteit of de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Het vierde jaar finaliteit DOORSTROOM (algemeen secundair onderwijs)

In het vierde jaar finaliteit doorstroom kan je in onze school kiezen voor:
De basisvorming in deze richtingen is hetzelfde en wordt per richting aangevuld met een aantal specifieke vakken en een keuzevak.

4e jaar doorstroom

LAT

NAWE

ECO

MT

MWW

BASISVORMING

Levensbeschouwing

2

2

2

2

2

Beweging en gezondheid

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

Frans

2

2

2

2

2

Engels

2

2

2

2

2

Verdieping en remediëring talen

2

2

2

2

2

Wiskunde

4

4

4

4

4

Biologie en STEM

1

1

1

1

1

Fysica en STEM 

1

1

1

1

1

Chemie en STEM

1

1

1

1

1

Cultuurproject / STEM project

2

2

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

Geschiedenis en burgerschap

2

2

2

2

2

Coaching

1

1

1

1

1

SPECIFIEKE VORMING

 

 

 

 

 

Gevorderde wiskunde

1

1

1

 

 

Economie

 

 

4

 

 

Latijn

4

 

 

 

 

Nederlands

 

 

 

1

 

Engels

 

 

 

1

 

Duits

 

 

 

2

 

Wetenschappen Biologie / Chemie / Fysica

 

4

 

 

 

Gedrags- en sociale wetenschappen

 

 

 

 

3

Filosofie

 

 

 

 

1

Het vierde jaar DUBBELE finaliteit (technisch secundair onderwijs)

In onze school kan je binnen de dubbele finaliteit kiezen voor:

4e jaar dubbele finaliteit

MW

TC

BO

BASISVORMING

 

 

 

Levensbeschouwing

2

2

2

Beweging en gezondheid

2

2

2

Nederlands

3

3

3

Frans

2

2

2

Engels

2

2

2

Wiskunde en STEM

3

3

3

Natuurwetenschappen en STEM

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

Geschiedenis en burgerschap

2

2

2

Coaching 

1

1

1

STEM en cultuur project

1

1

1

SPECIFIEKE VORMING

 

 

 

Toegepaste economie

 

 

6

Toegepaste informatica

 

 

2

PR / zakelijke communicatie / toegepaste informatica

 

3

 

Nederlands

 

4

2

Frans

 

2

1

Engels

 

1

1

Duits

 

2

 

Indirecte zorg en voeding

3

 

 

Fysiologie en anatomie

2

 

 

Gezondheid, zorg en welzijn

3

 

 

Pedagogisch handelen

4

 

 

Het vierde jaar finaliteit ARBEIDSMARKT (beroepssecundair onderwijs)

In de arbeidsmarktgericht finaliteit kan je in het derde jaar in onze school kiezen voor:

4e jaar arbeidsmarkt

OL

ZW

BASISVORMING

Levensbeschouwing

2

2

Frans

2

2

Beweging en gezondheid

2

2

Coaching 

1

1

PAV 

8

8

SPECIFIEKE VORMING

 

 

Indirecte zorg en voeding

 

8

Verzorging (Gezondheid, zorg en welzijn)

 

3

Opvoedkunde (Pedagogisch handelen)

 

6

Toegepaste economie

9

 

Nederlands

2

 

Frans

1

 

Engels

2

 

Toegepaste informatica

3