Het derde jaar

In de tweede graad maakt iedere leerling een keuze tussen een richting uit de doorstroom, de dubbele finaliteit of de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Het derde jaar finaliteit DOORSTROOM (algemeen secundair onderwijs)

In het  derde jaar finaliteit doorstroom kan je in onze school kiezen voor:
De basisvorming in deze richtingen is hetzelfde en wordt per richting aangevuld met een aantal specifieke vakken en een keuzevak.

LESSENTABEL 2DE GRAAD DOORSTROOM – 3DE JAAR

 

Economische wetenschappen

Latijn

Natuur‑
wetenschappen

Moderne talen

Maatschappij en welzijns‑
wetenschappen

Basisvorming

Nederlands

4

4

4

4

4

Frans

2

2

2

2

2

Engels

2

2

2

2

2

Verdieping & Remediëring talen

2

2

2

2

2

Geschiedenis & Burgerschap

3

3

3

3

3

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

Wiskunde & STEM

4

4

4

4

4

Levensbeschouwing

2

2

2

2

2

Beweging & Gezondheid

2

2

2

2

2

Fysica & STEM

1

1

1

1

1

Chemie & STEM

1

1

1

1

1

Biologie & STEM

1

1

1

1

1

Economische & Financiële geletterdheid

1

1

1

1

1

Coaching

1

1

1

1

1

Specifiek gedeelte

Gevorderde wiskunde

1

1

1

Economie

3

Latijn

3

Wetenschappen (chemie-fysica-biologie)

3

Nederlands

1

Frans

1

Duits

1

Gedrags- & Sociale wetenschappen

3

Filosofie

1

Het derde jaar DUBBELE finaliteit (technisch secundair onderwijs)

In onze school kan je binnen de dubbele finaliteit kiezen voor:

LESSENTABEL 2DE GRAAD DUBBELE FINALITEIT –  3DE JAAR

Bedrijf en organisatie

Maatschappij en welzijn

Taal en communicatie

Basisvorming

Nederlands

3

3

3

Frans

2

2

2

Engels

2

2

2

Geschiedenis & Burgerschap

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

Wiskunde & STEM

3

3

3

Levensbeschouwing

2

2

2

Beweging & Gezondheid

2

2

2

Natuurwetenschappen & STEM

2

2

2

Economische & Financiële geletterdheid

1

1

1

Coaching

1

1

1

Specifiek gedeelte 

Toegepaste informatica

2

Toegepaste economie

6

Nederlands

2

4

Frans

1

1

Engels

1

2

Duits

1

PR/Zakelijke communicatie/Toegepaste informatica

3

Fysiologie & Anatomie

 

1

 

Gezondheid, zorg & welzijn

3

Indirecte zorg & Voeding

3

Ped(agogisch) handelen

4

Het derde jaar finaliteit ARBEIDSMARKT (beroepssecundair onderwijs)

In de arbeidsmarktgericht finaliteit kan je in het  derde jaar in onze school kiezen voor:

LESSENTABEL 2DE GRAAD ARBEIDSMARKT – 3DE JAAR

Organisatie en logistiek

Zorg en welzijn

Basisvorming

Project algemene vakken

8

8

Frans

2

2

Levensbeschouwing

2

2

Beweging & Gezondheid

2

2

Coaching

1

1

Specifiek gedeelte 

Toegepaste informatica

3

Toegepaste economie

9

Nederlands

2

Frans

1

 

Engels

2

Gezondheid, Zorg & Welzijn

2

Indirecte zorg & Voeding

8

(Ped)Agogisch handelen

7