Het derde jaar

In de tweede graad maakt iedere leerling een keuze tussen een richting uit de doorstroom, de dubbele finaliteit of de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Het derde jaar finaliteit DOORSTROOM (algemeen secundair onderwijs)

In het  derde jaar finaliteit doorstroom kan je in onze school kiezen voor:
De basisvorming in deze richtingen is hetzelfde en wordt per richting aangevuld met een aantal specifieke vakken en een keuzevak.

3e jaar doorstroom

LAT

NAWE

EW

MT

MWW

BASISVORMING

3

3

3

3

3

Levensbeschouwing

2

2

2

2

2

Beweging en gezondheid

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

Frans

3

3

3

3

3

Engels

3

3

3

3

3

Wiskunde

4

4

4

4

3

Biologie – Chemie – Fysica

3

3

3

3

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

Geschiedenis

2

2

2

2

2

Coaching

1

1

1

1

1

Artistieke expressie

1

1

1

1

1

Toegepaste informatica

1

1

1

1

1

SPECIFIEKE VORMING

 

 

 

 

 

Economie

 

 

2

 

 

Bedrijfswetenschappen

 

 

2

 

 

Informaticawetenschappen

 

1

1

 

 

Latijn

4

 

 

 

 

Expert Nederlands

 

 

 

1

 

Expert Frans

 

 

 

1

 

Expert Engels

 

 

 

1

 

Expert Duits

 

 

 

2

 

Onderzoeksvaardigheden en wetenschappelijke actualiteit

 

1

 

 

 

Expert Biologie / Chemie / Fysica

 

6

 

 

 

Gedragswetenschappen

 

 

 

 

4

Cultuurwetenschappen: maatschappijwetenschappen

 

 

 

 

2

Filosofie

 

 

 

 

1

Het derde jaar DUBBELE finaliteit (technisch secundair onderwijs)

In onze school kan je binnen de dubbele finaliteit kiezen voor:

3e jaar dubbele finaliteit

MW

TC

BO

BASISVORMING

 

 

 

Levensbeschouwing

2

2

2

Beweging & gezondheid

2

2

2

Nederlands

3

3

3

Frans

2

2

2

Engels

2

2

2

Wiskunde

3

3

3

Natuurwetenschappen

1

1

1

Aardrijkskunde

1

1

1

Geschiedenis

2

2

2

Coaching 

1

1

1

SPECIFIEKE VORMING

 

 

 

Toegepaste economie

 

 

6

Toegepaste informatica

 

 

2

Economie

 

 

1

Toegepaste economie

 

 

2

PR 

 

5

 

Expert Nederlands

 

2

1

Expert Frans

 

2

1

Expert Engels

 

2

1

Expert Duits

 

2

 

Indirecte zorg en voeding

4

 

 

Fysiologie en anatomie

1

 

 

Opvoedkunde

2

 

 

Verzorging

3

 

 

Toegepaste psychologie

3

 

 

Het derde jaar finaliteit ARBEIDSMARKT (beroepssecundair onderwijs)

In de arbeidsmarktgericht finaliteit kan je in het  derde jaar in onze school kiezen voor:

3e jaar arbeidsmarkt

OL

ZW

BASISVORMING

 

 

Levensbeschouwing

2

2

Beweging en gezondheid

2

2

Nederlands

1

1

Frans – Engels

2

2

Coaching 

1

1

PAV A (wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde, informatica)

3

3

PAV B (burgerschap, geschiedenis, nederlands, creatieve expressie)

5

5

SPECIFIEKE VORMING

 

 

Indirecte zorg

 

4

Voeding

 

4

Verzorging (Gezondheid, zorg en welzijn)

 

3

Opvoedkunde (pedagogisch handelen)

 

6

Toegepaste economie

9

 

Toegepaste informatica

4

 

Engels specifiek

3

Frans specifiek

1

Nederlands Specifiek

1