Het zesde jaar

Het zesde jaar ASO (algemeen secundair onderwijs)

In het zesde jaar ASO kan je in onze school kiezen voor:
 • Latijn-wiskunde
 • Latijn-Moderne Talen
 • Wetenschappen-wiskunde
 • Economie-wiskunde
 • Economie-Moderne talen
 • Humane Wetenschappen

Ook in de derde graad kunnen onze leerlingen hun interesses uitdiepen en zich optimaal voorbereiden voor hun verdere studies met volgende keuzevakken:

 • STEM
 • Sport
 • Taal & Cultuur
 • Economische topics
 • ICT
 • Psychologie & Welzijn

Lessentabel 3de graad ASO

 

 

Lat

Wisk

Lat

Talen

Hum

Wet

Eco

Wisk

Eco

Talen

Wet

Wisk

Leerjaar

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Frans

3

3

4

4

3

3

3

3

4

4

3

3

Engels

2

2

3

3

2

2

2

2

3

3

2

2

Spaans

 

 

2

2

 

 

 

 

2

2

 

 

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Wiskunde

7

7

3

3

3

3

7

7

3

3

7

7

Levensbeschouwing

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Chemie

1

1

 

 

 

 

1

1

 

 

2

2

Fysica

1

1

 

 

 

 

1

1

 

 

2

2

Biologie

1

1

 

 

 

 

1

1

 

 

2

2

Natuurwetenschappen

 

 

2

2

2

2

 

 

2

2

 

 

Economie

 

 

 

 

 

 

4

4

4

4

 

 

Latijn

4

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurwetenschappen

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

Gedragswetenschappen

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

Keuzevak

·STEM

·Psychologie & Welzijn

·Economische topics

·ICT

·Sport

·Taal & Cultuur

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Het zesde jaar TSO (technisch secundair onderwijs)

In het 6e jaar TSO kunnen onze leerlingen kiezen voor deze richtingen:

 • Handel
 • Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

Ook in de derde graad TSO kunnen onze leerlingen hun interesses uitdiepen en zich optimaal voorbereiden voor hun verdere studies met volgende keuzevakken:

 • STEM
 • Sport
 • Taal & Cultuur
 • Economische topics
 • ICT

Lessentabel 3de graad TSO

 

Handel

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Leerjaar

5

6

5

6

Nederlands

3

3

3

3

Frans

3

3

2

2

Engels

3

3

2

2

Geschiedenis

1

1

1

1

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Wiskunde

2

2

2

2

Levensbeschouwing

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Toegepaste biologie

 

 

3

3

Toegepaste chemie

 

 

1

1

Toegepaste ecologie

 

 

1

1

Toegepaste fysica

 

 

1

1

Dactylografie/toegepaste info

2

2

 

 

Boekhouding

4

2

 

 

Economie

 

2

 

 

Toegepaste economie

6

6

 

 

Verkoop

1

1

 

 

Theorie en praktijk Opvoedkunde/ verzorging/voeding

 

 

13

13

Keuzevak

·STEM

·Psychologie & Welzijn

·Economische Topics

·ICT

·Sport

·Taal & Cultuur

2

2

2

2

Het zesde jaar BSO (beroepssecundair onderwijs)

 • 6 BSO
  • Verzorging
  • Kantoor

Lessentabel 3de graad BSO

 

Kantoor

Verzorging

Leerjaar

5

6

5

6

Project algemene vakken

4

4

4

4

Frans

3

3

2

2

Engels

2

2

 

 

Nederlands

1

1

 

 

Levensbeschouwing

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Toegepaste informatica

2

2

 

 

Dactylografie

4

3

 

 

Kantoortechnieken

3

1

 

 

Toegepaste economie

2

2

 

 

Boekhouding

2

2

 

 

Stage

4

8

10

10

Expressie

 

 

2

2

Praktijk huishoudkunde

 

 

2

2

Theorie huishoudkunde

 

 

1

1

Praktijk verzorging

 

 

2

2

Theorie verzorging

 

 

5

5

Theorie verzorging/opvoedkunde/ huishoudkunde

 

 

4

4