Het eerste jaar

In het eerste jaar verdelen we onze leerlingen in kleine klassen, zo kunnen we hen optimaal begeleiden. Hiertoe zitten de leerlingen telkens in één vast klaslokaal, met een laptop beschikbaar voor elke leerling.

Het eerste jaar A

Alle leerlingen in het eerste jaar A krijgen dezelfde opleiding. Het basispakket omvat een degelijke voorbereiding op de 2e graad en laat de leerlingen  proeven van alle vakken.

1A

BASISVORMING

27

Levensbeschouwing

2

Beweging en gezondheid

2

Talen

 

Nederlands

5

Frans

2

Engels

2

Wetenschappen

 

Wiskunde

5

Natuurwetenschappen

1

STEM

2

Artistieke vorming

2

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis en burgerschap

2

Economische en financiële vorming

1

Differentiatie

 

Expert Nederlands

1

Expert Frans

1

Coaching

1

Verdiepende keuze

 

Latijn

2

Creatief artistiek

2

Gezondheid en welzijn

2

Digitale tools

2

Sport

2

Mini-labo

2

TOTAAL

32

Het eerste jaar B

Wanneer je het diploma van het lager onderwijs niet hebt behaald, dan volg je de lessen in  de B-stroom in een kleinere groep waar je alsnog je diploma kunt behalen.

1B

BASISVORMING

27

Levensbeschouwing

2

Beweging en gezondheid

2

Talen

 

Nederlands

4

Frans

2

Wetenschappen

 

Wiskunde

4

Natuurwetenschappen

2

STEM

5

Artistieke vorming

3

Maatschappelijke vorming

2

Economische en financiële vorming

1

Differentiatie

 

Expert Nederlands

1

Expert Frans

1

Coaching

1

Verdiepende keuze

 

Gezonde voeding

2

Digitale tools

2