Leerlingen

Het middagmaal

Iedere leerling kan ’s middags in het schoolrestaurant eten. Je kan kiezen uit verschillende warme gerechten of belegde broodjes. Nadat je aangeschoven hebt voor je lunch, ga je betalen aan de kassa. Je kan ook je eigen lunchpakket meenemen. Bij mooi weer kunnen de leerlingen aan de picknicktafels eten. Voor de leerlingen van het 6de en 7de jaar is er ook binnen een aparte ruimte voorzien.

 • een warme dagschotel (soep, maaltijd en dessert): € 4,50
 • een weekschotel met pasta of puree: € 4,50
 • een belegd broodje (met sla en tomaat): € 3,00
 • een klein belegd broodje: € 1,50
 • een croque (met kippenwit): € 1,50
 • verse soep: € 0,50

Afwezigheden

Wanneer je maximum 3 opeenvolgende dagen afwezig bent, breng je een door je ouders ondertekend afwezigheidsattest mee. Alle leerlingen vinden 4 voorgedrukte afwezigheidsattesten, die ze ontvangen in het begin van het schooljaar.

Voor volgende afwezigheden is een medisch attest (dokter, tandarts, ziekenhuis,…) vereist:

 • afwezigheden van meer dan 3 opeenvolgende schooldagen
 • elke afwezigheid nadat de leerling gedurende het lopende schooljaar reeds viermaal afwezig is geweest zonder medisch attest
 • elke afwezigheid in examenperiode

Breng de school op de hoogte wanneer je kind ziek is. Indien je niet verwittigt, krijgen je ouders een sms of telefoontje van de school.

De schoolagenda

De digitale agenda is een handig instrument. Je leerkrachten vullen deze aan met de lesonderwerpen,de taken en toetsen die gepland staan. Ook je ouders kunnen volgen wat er in jouw agenda staat via hun co-account op Smartschool. De leerkrachten kunnen berichten naar je ouders sturen via Smartschool. Ook je ouders kunnen Smartschool gebruiken om hun vragen en opmerkingen te formuleren aan de leerkrachten.

In de eerste graad werken we ook met een papieren planner waarin leerlingen elke dag hun taken en toetsen kunnen noteren. Hierin kunnen ze ook vooraf plannen wanneer ze taken gaan maken of gaan studeren.  In de tweede en derde graad is de aankoop van een planner optioneel.

De school- en studietoelage

Iedere ouder kan een studietoelage aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap.
Voor verdere informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier van de studietoelage  kan u terecht op de website: http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/

Verzekeringen

Onze school heeft een verzekeringspolis bij Ethias die de volgende zaken dekt:

 1. de burgerlijke aansprakelijkheid
 2. de terugbetaling van geneeskundige en/of farmaceutische onkosten (niet voor alle medische tussenkomsten)
 3. een vergoeding bij overlijden of blijvende invaliditeit.

Deze drievoudige waarborg strekt zich uit over het gehele schoolleven (lessen, naschoolse activiteiten, schooluitstappen, sportbeoefening) op voorwaarde dat al deze activiteiten onder toezicht staan van een door de directie aangewezen personeelslid.