Het tweede jaar

Overgang van het 1e jaar naar het 2e jaar

In het 2e jaar staan – net als in het eerste jaar – op hetzelfde moment 2 leerkrachten  voor onze klassen.  De leerkrachten co-teachen voor de vakken in de basisvorming. Ze zitten in een eigen groot klaslokaal, met een aparte instructieruimte, computers,…
Leerlingen leren op deze manier beter plannen en kunnen werken op hun eigen tempo waardoor de leerwinst zal stijgen.

Om de overstap van het eerste jaar naar het tweede jaar te verduidelijken maakte de leerlingenbegeleiding deze verhelderende presentatie.

Het tweede jaar A-stroom

Alle leerlingen in het tweede jaar A krijgen dezelfde basisvorming en kiezen één basisoptie, die degelijk voorbereiden op opleidingen in het 3e jaar met de doorstroom finaliteit of de dubbele finaliteit (voorheen ASO en TSO).

Klik op de verschillende basisopties hieronder om meer info te lezen:

LESSENTABEL 2 A

Basisvorming (25)

Talen

 

Nederlands

4

Frans

2

Engels

2

Wiskunde, wetenschappen en technologie

 

Wiskunde

4

Natuurwetenschappen  & wetenschappelijk werk

3

STEM

2

Historisch en ruimtelijk bewustzijn

 

Geschiedenis & burgerschap

2

Aardrijkskunde

1

Levensbeschouwing

2

Beweging en gezondheid

2

Artistieke vorming

1

Differentiatie (2)

Verdieping & Remediëring:

vakken uit de basisvorming

2

Basisoptie (5)

elke leerling kiest 1 basisoptie:

·      Moderne talen & wetenschappen

·      Latijn

·      Maatschappij & welzijn

·      Economie & organisatie

·      STEM-wetenschappen

5

 

Het tweede jaar B-stroom

Leerlingen die het eerste jaar B achter de rug hebben, kunnen les volgen in het tweede
jaar B. Alle leerlingen in het tweede jaar B krijgen lessen uit de basisvorming en tevens lessen uit twee basisopties,  economie en organisatie & maatschappij en welzijn.  In het derde jaar maak je dan de keuze voor een opleiding binnen de finaliteit arbeidsmarkt (voorheen BSO).

LESSENTABEL 2 B

Basisvorming (20)

Talen

 

Nederlands

5

Frans

2

Wiskunde, wetenschappen en technologie

 

Wiskunde

3

Natuurwetenschappen

1

STEM

2

Maatschappelijke vorming

2

Levensbeschouwing

2

Beweging en gezondheid

2

Artistieke vorming

1

Differentiatie (2)

Verdieping & Remediëring:

vakken uit de basisvorming

2

Basisoptie (10)

Maatschappij en welzijn

Economie en organisatie

10