Het tweede jaar

Overgang van het 1e jaar naar het 2e jaar

Ook in het 2e jaar kiezen we – net als in het eerste jaar –  voor kleine klasgroepen.  De leerkrachten komen naar het vaste lokaal van de leerlingen.

Om de overstap van het eerste jaar naar het tweede jaar te verduidelijken maakte de leerlingenbegeleiding deze verhelderende presentatie.

Het tweede jaar A-stroom

Alle leerlingen in het tweede jaar A krijgen dezelfde basisvorming en kiezen één basisoptie, die degelijk voorbereiden op opleidingen in het 3e jaar met de doorstroom finaliteit of de dubbele finaliteit (voorheen ASO en TSO).

Klik op de verschillende basisopties hieronder om meer info te lezen:

2A

2 A1

BASISVORMING

25

Levensbeschouwing

2

Beweging en gezondheid

2

Talen

 

Nederlands

4

Frans

2

Engels

2

Wetenschappen

 

Wiskunde

4

Natuurwetenschappen

3

STEM

2

Artistieke vorming

1

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis en burgerschap

2

Differentiatie

 

Expert Nederlands

1

Coaching

1

Basisoptie

 

Latijn

5

Moderne talen en wetenschappen

5

Maatschappij en welzijn

5

Economie en organisatie

5

STEM-wetenschappen

5

STEM-toepassingsgericht

5

TOTAAL

32

Het tweede jaar B-stroom

Leerlingen die het eerste jaar B achter de rug hebben, kunnen les volgen in het tweede
jaar B. Alle leerlingen in het tweede jaar B krijgen lessen uit de basisvorming en tevens lessen uit twee basisopties:  economie en organisatie & maatschappij en welzijn of STEM-technieken.  In het derde jaar maak je dan de keuze voor een opleiding binnen de finaliteit arbeidsmarkt (voorheen BSO).

2B

BASISVORMING

20

Levensbeschouwing

2

Beweging en gezondheid

2

Talen

 

Nederlands

5

Frans

2

Wetenschappen

 

Wiskunde

3

Natuurwetenschappen

1

STEM

2

Artistieke vorming

1

Maatschappelijke vorming

2

Verdieping en remediëring

2

Differentiatie

 

Expert Nederlands

1

Coaching

1

Basisoptie

 

Maatschappij en welzijn

6

Economie en organisatie

4

STEM-technieken

10

TOTAAL

32