Het vijfde jaar

Het vijfde jaar Doorstroom

In het vijfde jaar doorstroom (ASO) kan je in onze school kiezen voor:
 • Latijn-wiskunde
 • Latijn-Moderne Talen
 • Wetenschappen-wiskunde
 • Economie-wiskunde
 • Economie-Moderne talen
 • Humane Wetenschappen
 • Moderne talen

5e jaar doorstroom 

EC WI

EC MT

HUM

MT

LAWI

LA MT

WE WI

BASISVORMING

 

 

 

 

 

 

 

Beweging & gezondheid

2

2

2

2

2

2

2

Levensbeschouwing

2

2

2

2

2

2

2

Nederlands

3

3

3

3

3

3

3

Frans

2

2

2

2

2

2

2

Engels

2

2

2

2

2

2

2

Wiskunde

 

3

3

3

 

3

 

Natuurwetenschappen

 

2

2

2

 

2

 

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

1

Artistieke expressie

1

1

1

1

1

1

1

Coaching

1

1

1

1

1

1

1

SPECIFIEKE VORMING

 

 

 

 

 

 

 

Economie

3

3

 

 

 

 

 

Bedrijfswetenschappen

1

1

 

 

 

 

 

Latijn

 

 

 

 

4

4

 

Nederlands specifiek

1

1

1

2

1

1

1

Frans specifiek

1

2

1

2

1

2

1

Engels specifiek

 

1

 

2

 

1

 

Duits

 

2

 

2

 

2

 

Spaans

 

2

 

2

 

2

 

Taalwetenschap

 

 

 

1

 

 

 

Wiskunde

7

1

1

 

7

 

7

Biologie

 

 

 

 

 

 

 

Biologie, Chemie & Fysica

3

 

 

 

3

 

6

Aardrijkskunde

 

 

 

 

 

 

1

Onderzoeksvaardigheden wetenschappen 

1

 

 

 

1

 

1

Kunstbeschouwing

 

 

2

 

 

 

 

Filosofie

 

 

2

 

 

 

 

Gedragswetenschappen

 

 

3

 

 

 

 

Cultuurwetenschappen: maatschappijwetenschappen

 

 

2

 

 

 

 

Taallab +

 

 

 

1

 

 

 

STEM LAB 

1

 

 

 

1

 

1

Het vijfde jaar Dubbele finaliteit

In het 5e jaar Dubbele finaliteit (TSO) kunnen onze leerlingen kiezen voor deze richtingen:

 • Bedrijfsorganisatie
 • Gezondheidszorg
 • Taal & Communicatie

5e jaar dubbele finaliteit

TC

BO

GEZO

BASISVORMING

 

 

 

Levensbeschouwing

2

2

2

Beweging en gezondheid

2

2

2

Nederlands

3

3

3

Frans

2

2

2

Engels

2

2

2

Wiskunde

2

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

1

Geschiedenis en burgerschap

1

1

1

Aardrijkskunde

1

1

1

Economische financiële competenties

1

1

1

Klascoach

1

1

1

SPECIFIEKE VORMING

 

 

 

Economie

 

2

 

Toegepaste economie

 

6

 

Toegepaste informatica

 

2

 

Bedrijfswetenschappen

 

2

 

Nederlands specifiek

2

 

 

Frans specifiek

2

1

 

Engels specifiek

2

1

 

Duits

2

 

 

Wiskunde

 

1

 

Toegepaste biologie

 

 

1

Toegepaste psychologie

 

 

2

Indirectie zorg

 

 

1

Voeding

 

 

2

Opvoedkunde

 

 

2

Verzorging

 

 

7

Spaans

2

 

 

Public relations

5

 

 

 

Het vijfde jaar Finaliteit Arbeidsmarkt

 • 5 Finaliteit Arbeidsmarkt (BSO)
  • Basiszorg en Ondersteuning
  • Onthaal, Organisatie en Sales

5e jaar arbeidsmarktfinaliteit

OOS

BAZO

BASISVORMING

 

 

Levensbeschouwing

2

2

Beweging en gezondheid

2

2

Nederlands

2

2

Frans en Engels

2

2

PAV 

6

6

Coahing

1

1

SPECIFIEKE VORMING

 

 

Basiszorg en ondersteuning

 

 

Opvoedkunde (pedagogisch handelen)

 

3

Voeding

 

2

Verzorging

 

3

Indirecte zorg 

 

3

Expressie

 

1

Stage

7

8

Toegepaste economie

5

 

Toegepaste informatica

2

 

Nederlands

1

 

Frans

1

 

Engels

2

 

Duits

2