Het middagmaal

Iedere leerling kan ’s middags in het schoolrestaurant eten. Je kan kiezen voor een belegd broodje of je kan een eigen lunchpakket meenemen. Bij mooi weer kunnen de leerlingen ook buiten aan de picknicktafels eten.
Een belegd broodje kost €3,70. De leerlingen betalen ’s morgens (vóór 9.20u) dit bedrag aan het onthaal en kunnen dan tijdens de middagpauze hun broodje afhalen in de resto.

Afwezigheden

Wanneer je maximum 3 opeenvolgende dagen afwezig bent, breng je een door je ouders ondertekend afwezigheidsattest mee. Alle leerlingen krijgen 4 voorgedrukte afwezigheidsattesten bij begin van het schooljaar.

Voor volgende afwezigheden is een medisch attest (dokter, tandarts, ziekenhuis,…) vereist:

  • afwezigheden van meer dan 3 opeenvolgende schooldagen
  • elke afwezigheid nadat de leerling gedurende het lopende schooljaar reeds viermaal afwezig is geweest zonder medisch attest
  • elke afwezigheid tijdens een examen

Je ouders brengen de school op de hoogte wanneer je ziek bent. Wanneer dit niet gebeurt, krijgen je ouders een sms of telefoontje van de school.

De schoolagenda

De digitale agenda is een handig instrument. Je leerkrachten vullen deze aan met de lesonderwerpen en de taken en toetsen die gepland staan.

Ook je ouders kunnen volgen wat er in jouw agenda staat via hun co-account op Smartschool.

Het lessenrooster

Het lessenrooster word je op de eerste schooldag door je klastitularis meegedeeld en wordt eveneens op Smartschool geplaatst. Het lessenrooster kan in de loop van het schooljaar wijzigen. Ook dan zal je alle wijzigingen op Smartschool terugvinden.

Dagindeling

1e lesuur8.30u.
2e lesuur9.20u.
Pauze10.10u.
3e lesuur10.25u.
4e lesuur11.15u.
Middagpauze12.05u.
5e lesuur12.55u.
6e lesuur13.45u.
Pauze14.35u.
7e lesuur14.45u.
8e lesuur/einde schooldag 1e graad15.35u.
Einde schooldag16.25u.

Smartschool

Op onze school gebruiken we ‘Smartschool’, een elektronisch leerplatform. Ons Smartschoolplatform is te bereiken via davincicampus.smartschool.be
Op Smartschool vinden de leerlingen een digitale versie van al hun vakken. Via dit platform kunnen de leerlingen dus taken, toetsen en oefeningen maken. Eveneens biedt de leeromgeving de mogelijkheid om snel vragen aan leerkrachten, secretariaat of directie te stellen.
Ook als ouder kan je gebruik maken van deze digitale leeromgeving. Enkele voordelen:
–  de leerkrachten, het secretariaat en de directie snel bereiken
–  een kalender met alle schoolactiviteiten en vakantiedagen
–  het vaknieuws volgen met je kind en zo op de hoogte blijven van taken en toetsen
–  jij en je zoon of dochter hebben een gescheiden postvak, je krijgt dus elkaars berichten niet te lezen

We bezorgen elke ouder na inschrijving van je kind een Smartschool account begin september.

De huiswerkklas

De leerlingen kunnen terecht in de huiswerkklas om taken onder toezicht te maken, ook op de computer.
Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er huiswerkklas tussen 15.25 en 16.30 uur.

Met de bus of trein