Uitstap naar Brussel met een twist

De leerlingen van 3 & 4 Latijn, Wetenschappen en Basismechanica trokken op uitstap naar Brussel. In de voormiddag ontdekten ze het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijsgeschiedenis van België en een Expo over WOI inhet Jubelpark. ’s Namiddag verkenden de leerlingen het gebied rond de Grote Markt in Brussel en stootten daar op een betoging van de Europese vakbonden tegen sociale dumping en jeugdwerkloosheid.

[fsg_gallery id=”31″]