Smartschool – Aanvraag co-account

Smartschool

Aan het begin van elk schooljaar werden de co-accounts voor Smartschool (die reeds aangevraagd werden) verstuurd. Heb je nog geen ouderaccount en wil je je kind opvolgen via Smartschool, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Via uw co-account krijgt u o.a. volgende mogelijkheden:

  • lessenrooster bekijken;
  • schoolagenda bekijken;
  • berichten sturen naar leerkrachten, secretariaat en directie;
  • cijfers per dag bekijken;
  • rapporten opvragen;
  • afwezigheden opvolgen;
  • vakken en vaknieuws volgen;
  • afspraken maken voor het oudercontact.