Voorrangsregeling

In onze school verlopen de inschrijvingen in verschillende periodes. Dit wil zeggen dat bepaalde leerlingen voorrang krijgen op anderen om zich in te schrijven. Wie inschrijft in een vroegere periode heeft voorrang op wie inschrijft in een latere. De algemene regel voor ouders is: schrijf in binnen de periode waarin dat voor jouw kind kan.
Daarnaast legt onze school een inschrijvingsbeperking op bij de volgende groepen:

  • 1 A: max. 102 leerlingen
  • 1 B (beroepsonderwijs): 24 leerlingen

Wanneer een klas volzet is, wordt de leerling op een wachtlijst ingeschreven.

De 3 inschrijfperiodes zijn:

PERIODE 1

PERIODE 2

PERIODE 3

29 maart – 11 april 2019

12 april – 25 april 2019

vanaf 26 april 2019

alleen voor:

·       broers en zussen (kinderen van dezelfde leefentiteit) van leerlingen op onze school

·       kinderen van personeelsleden

voor alle leerlingen:

·       voorrang volgens bepaalde kenmerken nl. studietoelage en diploma moeder

voor alle leerlingen