Flipping the classroom

Net zoals vorig jaar leerden de leerlingen via filmpjes (“Flipping in the classroom”) meer over de merkwaardige rechten in een driehoek! Iedereen kon zo op zijn eigen tempo deze toch wat complexe leerstof verwerken. Een taak, met een heel mooie score, was het eindresultaat van dit project! Goed bezig jongens en meisjes!

Tekst & filmpje: Caroline Fouquet

Gezondheid & Welzijn naar PIVA & AZ Oudenaarde

Vrijdagmorgen trokken wij, leerlingen van het keuzevak “Gezondheid & Welzijn” uit het eerste en tweede jaar, naar het PIVA te Oudenaarde.

We bleven daar de hele voormiddag en kregen een haarverzorging van de sympathieke studenten haarzorg  uit de 3de graad. Tijdens de namiddag gingen we allemaal samen naar het AZ Oudenaarde waar we een boeiende rondleiding kregen met informatie over de afdelingen pediatrie, materniteit en neonatalogie. Ik was zeer tevreden over deze dag, het was alvast een verrijkende ervaring !

Samba Daniela 2MODb

Beroependag

De leerlingen van het 2e jaar Kantoor Verkoop Voeding en Verzorging maakten kennis met enkele interessante beroepenvelden zodat ze alvast kunnen starten met dromen van hun eigen job en de juiste studiekeuze maken.

Na een algemene introductie gingen ze op bezoek bij de brandweer, werden ze ontvangen in het stadhuis, bezochten ze McDonald’s en verkenden ze het ziekehuis, een bejaartentehuis en een crèche.

Foto’s: Abdel Reheem Ahemd

Terug in de tijd in het archeologisch museum in Velzeke

De studenten Latijn van de eerste graad ontdekten in het écht waarover hun bestudeerde teksten gaan tijdens een boeiend bezoek aan het PAM in Velzeke. De leerlingen werden omgetoverd tot echte Galliërs en Romeinen. Het Romeins toiletbezoek vonden ze zéér bijzonder.

Geniet mee van de foto’s in onderstaand album.

Foto’s: Inke Delepeleire.

Fotoreportage van Ibe Delbaere (3 Economie)

Ibe Delbaere, leerling 3 Economie, trok vrijdag samen met zijn klasgenoten naar Gent voor de uitstap met het keuzevak Psychologie & Maatschappij. Hij maakte deze zéér geslaagde fotoreeks van het bezoek aan het museum Dr. Guislain en de stadswandeling.

Bedankt voor de mooie foto’s!

Bezoek aan museum dr. Guislain & thematische stadswandeling

Ook de studenten van het keuzevak Psychologie en Maatschappij trokken gisteren naar Gent voor een dag in het kader van hun interesses.

’s Ochtends kregen ze in het museum Dr. Guislain een woordje uitleg over de geschiedenis van de psychiatrie. In de namiddag kregen de leerlingen een stevige wandeling voor de kiezen waarbij ze rondgeleid werden door de geschiedenis van de armoede in de streek. Ze werden van tekst en uitleg voorzien door een stadsgids en een medewerker van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk).

Tekst & foto’s: Dot Depraetere

Leerlingen STEM aan de slag in het Fyxxilab en Designmuseum

Gisteren trokken de STEM-leerlingen van de eerste graad richting Gent om er zich een dagje onder te dompelen in Science, Technology, Engineering & Mathematics.

De studenten verkenden het Designmuseum via een fotozoektocht en maakten er zo kennis met verschillende materialen, vormen, kleuren & functies. Een verbazingwekkende ontdekkingstocht.

In het Fyxxilab staken onze STEM’ers de handen zelf uit de mouwen en kregen ze een introductieles over Arduino. Ze leerden een stroomkring maken en die vervolgens controleren en programmeren via de computer. In een mum van tijd hadden de snelsten een programmeerbare LED-kring gemaakt of bestuurden ze een motortje. Een echte aanrader!

Bekijk zeker het onderstaande fotoalbum even.

Leerlingen Da Vinci Campus op buitenlandse missie

Twaalf leerlingen uit 5 ASO werden geselecteerd om deel te nemen aan het Erasmus+project “Developing Entrepreneurship at an European Level”. Zij zullen, onder andere, de gelegenheid krijgen om gedurende één week een opleiding te volgen rond ondernemerschap. Deze opleiding zal doorgaan in een Italiaanse, Spaanse en/of Turkse school.

Spaghettiavond

Da Vinci Campus Ronse gaat internationaal

naamloos

Onze school wil de leerlingen stimuleren om over het muurtje te kijken en hun horizon te verruimen.  Dankzij het Europees programma ERASMUS+ zal onze school gedurende de volgende 2 schooljaren regelmatig contacten leggen met scholen uit Turkije, Roemenië, Italië en Spanje. 

In een Europa waar jeugdwerkloosheid een hot item is, willen we aandacht geven aan het ondernemerschap.   Leerlingen van 5 en 6 Economie zullen de partnerscholen bezoeken en onze school zal ook gastheer zijn voor leerkrachten en leerlingen uit de partnerlanden.