Zorg je graag voor anderen? Bied je graag concrete hulp? Heb je oog voor de gezondheid en het welzijn van anderen? Dan is deze praktische studierichting met arbeidsfinaliteit misschien iets voor jou.

Je leert hoe je kinderen en volwassenen kan helpen in hun dagdagelijks leven. Bijv. door een gezonde maaltijd te serveren, door zorg te dragen voor hun wasgoed,  hen te begeleiden in en ondersteunen bij vrijetijdsactiviteiten…

Je leert directe hulp bieden in de thuiscontext. Koken, wassen,  de vaat doen, schoonmaken, opruimen, vervoer voorzien… het hoort er allemaal bij.
Maar ‘zorgen voor mensen’ is meer dan huishoudelijke hulp bieden:  je leert ook hoe je een aangename leefomgeving kan creëren. Je leert over het belang van eens een bloemetje te plaatsen, een foto te veranderen, …

In je opleiding werk je ook veel aan je eigen sociale en communicatieve vaardigheden, je leert luisteren, je helder uitdrukken en omgaan met zorg- vragers van verschillende leeftijden.  Een kind heeft toch andere noden en behoeften dan een volwassene of een bejaarde.
Je leert hoe je die verschillende doelgroepen kan verzorgen, begeleiden en ondersteunen.

Je leert over voeding, slaap- en rustpatroon, normaal verstandelijk functioneren en waarneming. Je leert gezondheid en welzijn stimuleren.
Je leert hoe je kan achterhalen waar de zorg- vrager, nood aan heeft. Dat kan hulp in het huishouden zijn, maar ook nood aan een babbel.

Basisvorming
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Frans2
PAV – Stem, Economie & Samenleving3
PAV – Taal & Cultuur4
Extra Nederlands1
Specifieke vakken
Gezondheid, zorg & welzijn3
Indirecte zorg en voeding8
Pedagogisch handelen6