In Da Vinci Campus telt elke leerling mee. Bij ons krijgt iedereen de kans zijn/haar talenten voluit te ontwikkelen. We zijn geen grote school. Je raakt hier snel vertrouwd met iedereen: leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel. Elke leerkracht kan hier extra aandacht aan jou besteden, indien dat nodig is. De zorg voor elk van onze leerlingen vinden wij heel belangrijk.

Het sleutelwoord dat wij op onze school hanteren is “respect”. Volgens ons is dit de beste basis voor een school waar iedereen in zijn of haar eigenheid gewaardeerd wordt. Een school ook waar we anderen respecteren in hun anders-zijn.

Daarom zijn wij een “open” school: iedereen is hier welkom. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen een belangrijke bijdrage aan onze school kan leveren. We streven ernaar om de leerling centraal te stellen. Je krijgt de kans om deel te nemen aan de opbouw van onze school. Je kan je stem laten horen via de leerlingenraad of via enquêtes. Zo willen we de kwaliteit van onze school voortdurend meten en bijsturen.

Bij ons telt elke leerling mee, dat willen we waarmaken. Wij hechten groot belang aan de begeleiding en zorg van elke leerling. Daarom word je op de voet gevolgd, begeleid in je studiekeuze en kunnen je ouders voortdurend je prestaties volgen.

Wij leren je ook zelfstandig werken en je eigen mening kritisch aanscherpen. We willen je laten geloven in je eigen mogelijkheden en kansen zodat je in deze sterk veranderende maatschappij als zelfverzekerde mens je eigen weg kan gaan. Wij willen je bijbrengen dat je als mens niet enkel individueel sterk moet staan, maar dat je ook de ander nodig hebt.
Om dat te bereiken stopt de school veel energie in projecten en initiatieven. We nemen deel aan internationale projecten, organiseren geïntegreerde werkperiodes, stages en arbeidsoriënterende projecten. Je creativiteit kan je kwijt in projecten en naschoolse activiteiten.

Wij bieden je een kans om volwaardig je schooltijd te “beleven”. We willen dat je je schooltijd beleeft als een fijne tijd, op een school waar je je goed in je vel voelt.

Het Da Vinci Campus Team

Wij baseren ons uiteraard op het Pedagogisch Project van het GO! dat je hier kan nalezen: http://www.g-o.be/het-pedagogisch-project-van-het-go-kortweg-ppgo/