In deze opleiding specialiseer je je verder in het werken met gezinnen en bejaarden. Je toekomst ligt in de thuiszorg, ouderenzorg of de ziekenhuissector. De kennis die je al hebt opgedaan, wordt verdiept en toegespitst op een specifieke doelgroep, situaties en zelfstandig functioneren. Tijdens je opleiding doe je veel praktijkervaring op, zowel binnen als buiten de school. Je kunt stages lopen in de (semi-)residentiële volwassenenzorg, gezinszorg en bij bijzondere doelgroepen. Naast praktijkervaring vergroot je je vakkennis en versterk je je algemene kennis. Je leert werken in complexere zorgsituaties, eerst onder begeleiding en later zelfstandig. Daarbij leer je de behoeften en noden van de doelgroep kennen. Hygiënische zorg is bijvoorbeeld een kenmerk van basiszorg in de thuis- en ouderenzorg. Je ontwikkelt methodische, kwaliteitsvolle en zorgzame vaardigheden voor het werken met en voor mensen. Ook leer je functioneren als lid van een verpleegkundige equipe, werken binnen een zorgplan en omgaan met diversiteit. Observeren, rapporteren, een passende woon- en leefsituatie creëren en zorgen voor het welzijn van bejaarden en/of gezinnen behoren tot je taken. 🌟

Basisvorming
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Frans2
PAV6
Specifieke vakken
Huishoudkunde2
Opvoedkunde3
Verzorging3
Blokstage – ca. 12 weken