Deze studierichting legt de klemtoon op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels, Spaans en Frans.

  • Je verdiept je in communicatieprincipes, -modellen, -processen en -theorieën.
  • Je leert communicatieprojecten voorbereiden en uitvoeren.
    Dit houdt o.a. het volgende in:

            –        vergaderingen organiseren
            –        verslagen maken
            –        het opstellen en helpen realiseren van een communicatieplan
            –        beheren van data

  • In de uitbreiding van het Nederlands leer je over:

            –        de relatie tussen taaluitingen en de gebruikers
            –        de communicatieve vaardigheden (herformuleren, redigeren)

  • In de uitbreiding van Engels en Frans leer je over:

            –        de relatie tussen taaluitingen en de gebruikers
            –        taalvariatie
            –        tekstopbouw
            –        communicatieve vaardigheden (notities nemen, herformuleren)

  • In Spaans en Duits verwerf je communicatieve vaardigheden.
  • Je leert deskundig omgaan met media en communicatieplatformen.
  • Je leert communicatieproducten en -tools met ICT als middel ontwikkelen en uitwerken.
Basisvorming5 | 6
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3 | 2
Frans2
Engels2
Wiskunde2
Aardrijkskunde1 | 0
Geschiedenis & burgerschap1 | 2
Natuurwetenschappen1
Economische en financiële competentie1 | 0
Artistieke expressie0 | 1
Expert Nederlands 1
Specifieke vakken
Nederlands2
Duits2
Engels2
Frans2
Spaans2
PR Zakelijke communicatie / dactylo5 | 3
Stage0 | 4