Maatschappij en welzijn
dubbele_finaliteit

Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifiek gedeelte. In deze studierichting is het belangrijk dat je goed observeertreflecteert en communicatieve en sociale vaardigheden leert. Je legt de focus op gezondheidsbevordering en op het uitvoeren van huishoudelijke taken binnen een gezinscontext.

  • Je oriënteert je op activiteiten in zorg en welzijn
  • Je geeft aandacht aan maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen in de samenleving.
  • Je leert over waarneming en beweging (toegepaste fysiologie en anatomie)
  • Je ziet de basis van ontwikkelingspsychologie en opvoedkunde.
  • Je houdt rekening met alle aspecten van het mens zijn en bekijkt hoe je voor anderen kan zorgen of mensen kan begeleiden binnen de context van het gezin. Het is belangrijk dat je oog hebt voor de wensen, de behoeftes, de mogelijkheden en de beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.
  • Je leert over de ontwikkeling van de mens, over het  gedrag en over de plaats van de mens in de maatschappij. Wat je leert, pas je toe op concrete opvoedingssituaties.
  • Sociale en communicatieve vaardigheden zijn bij wat je leert erg belangrijk
  • Je leert ondersteunende vaardigheden m.b.t. activiteiten in het dagelijkse leven en het aanbieden van activiteiten en vrije tijd.
 
Basisvorming3 | 4
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Frans2
Engels2
Wiskunde3 | 2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1 | 0
Geschiedenis & burgerschap2 | 1
Cultuurbeschouwing en creativiteit0 | 1
Toegepaste informatica0 | 1
Expert Nederlands1
Project STEM-kunst0 | 1
Specifieke vakken
Fysica & anatomie1 | 0
Gezondheid, zorg & welzijn3
Indirecte zorg en voeding4
Opvoedkunde2 | 3
Toegepaste psychologie3 | 2