In deze studierichting krijg je een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde.

  • Je ontwikkelt via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes.
  • Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
  • Je leert abstracte wiskundige concepten gebruiken en zo je wiskundige vaardigheden uitbreiden.
  • Je wordt ook ondergedompeld in de informaticawetenschappen. Algoritmen en programmeren komen hierin aan bod.
  • Voor biologie, chemie en fysica wordt ook een licht uitgebreider pakket voorzien.
Basisvorming
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Frans2
Engels2
Aardrijkskunde1
Artistieke expressie1 | 0
Geschiedenis & burgerschap2
Economische en financiële competenties0 | 1
Specifieke vakken
Wiskunde7
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Informaticawetenschappen0 | 1
Frans1 | 0
Engels0 | 1
Latijn4
Nederlands1 | 0
STEM-lab1
Onderzoeksvaardigheden1