In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen.

 • Je ontwikkelt via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes.
 • Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
 • Je ontwikkelt je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.
  In de uitbreiding voor Nederlands, Frans, Engels en Duits komen o.a. volgende zaken aan bod:
  –      taalsystematiek
  –      taalverwerving en taalontwikkeling
  –      taalvariatie
  –      communicatieve vaardigheden
  –      literatuur
Basisvorming5 | 6
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Frans2
Engels2
Wiskunde3
Aardrijkskunde1
Artistieke expressie1 | 0
Geschiedenis & burgerschap2
Natuurwetenschappen2
Economische en financiële competenties0 | 1
Specifieke vakken
Nederlands2
Duits2
Engels1
Frans2
Spaans2
Taalwetenschap1
Latijn4