De leerlingen zijn aan het goede adres in de basisoptie ‘klassieke studiën’ om interessante aspecten van de klassieke taal en cultuur te bestuderen.

  • Ze gaan in op hoe de Grieken en Romeinen leefden; hoe zij hun goden vereerden, hoe zij feesten organiseerden, welke sporten ze beoefenden, welke wiskundige en wetenschappelijke ontdekkingen zij deden …
  • Ze ontdekken hoe de Grieken en Romeinen met elkaar communiceerden
  • Ze vinden de sporen terug van de Grieks-Romeinse samenleving in onze hedendaagse manier van leven. Denk maar aan theater, architectuur, wetenschappen, moderne talen …

Deze basisoptie heeft twee belangrijke componenten: de studie van de klassieke talen en, via deze talen, het bestuderen van de samenleving en cultuur van de Griekse en Romeinse oudheid. Deze twee com­ponenten zijn geen doel op zich, maar dienen een hoger doel.

  • Bij de studie van de klassieke talen is het niet de bedoeling dat de leerlingen opgeleid worden tot specialisten in de antieke taalkunde, laat staan dat zij zouden leren om deze oude talen op actieve wijze te hanteren. Wel, verwerven ze via de taalstudie inzicht in abstracte taal­structuren, leren zij op een probleemoplossende manier met taal omgaan en verscherpen zij daardoor hun algemene taalvaardigheid. Het omgaan met de eigenheid van de antieke taal (flecterend, eigen zinsbouw, eigen woordorde …) scherpt bovendien het analytisch en synthetiserend vermo­gen van de leerlingen aan. Een deel van de hier verworven vaardigheden en attitudes kunnen zij vervolgens niet alleen inzetten bij de studie van de moderne vreemde talen, maar ze kunnen er ook hun taalbeheersing van het Nederlands mee verhogen.
  • Bij de studie van de antieke cultuur en het voortleven daarvan in latere periodes, is het niet de bedoeling dat de leerlingen een steriele reconstructie maken van een samenleving, ingegeven door een misplaatste nostalgie naar een ver verleden. De antieke cultuur wordt integendeel steeds gezien vanuit de confrontatie met de eigen tijd, als het ware als een casestudy om problemen en spannings­velden uit de hedendaagse samenleving vanuit een ruimer perspectief te bekijken. De leerlin­gen zullen door hun analyse van de antieke cultuur en identiteit, en de daaraan gekoppelde reflectie over de eigen cultuur en identiteit, een ruime vorming krijgen. Ze worden bewuste en kriti­sche burgers die de uitdagingen van onze snel evoluerende samenleving aankunnen.

De basisoptie staat open voor alle jongeren, wat ook hun sociale of culturele achtergrond is. De enige vereiste is een brede interesse en nieuwsgierigheid om een oude cultuur te leren kennen door middel van de studie van de authentieke teksten die die cultuur voortgebracht heeft.

De studie van een oude taal draagt bij tot de ontwikkeling van historisch bewustzijn: het besef dat mensen in de klassieke oudheid zich dezelfde vragen stelden als wij, maar dat de antwoorden vaak heel ver­schillend waren, maakt de klassieke oudheid voor de leerlingen zowel vertrouwd als vreemd. De con­frontatie met wat anders is, verruimt de horizon van de leerlingen en hierdoor leren zij hun eigen, van­zelfsprekend geachte opvattingen en gevoelens in vraag te stellen.

Deze basisoptie is aan te raden voor wie in de tweede graad Latijn en/of Grieks wil volgen, omdat daar verder gebouwd zal worden op de in de basisoptie verworven kennis en vaardigheden.

Basisvorming
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans2
Engels3
Wiskunde4
Natuurwetenschappen2
STEM2
Artistieke vorming1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis & burgerschap2
Expert Nederlands1
Expert wiskunde1
Basisoptie
Latijn5