Tijdens dit specialisatiejaar werk je met kinderen van 0 tot 12 jaar. De kennis en vaardigheden die je al hebt verworven, worden verder uitgediept en toegepast. Je analyseert en bespreekt realistische situaties, zowel theoretisch als praktisch. Je leert werken met specifieke doelgroepen en in complexere zorgsituaties. Zelfstandig en pedagogisch verantwoord omgaan met pasgeborenen, peuters en kinderen die bijzondere aandacht of verzorging nodig hebben (bijvoorbeeld kinderen met een beperking) staat centraal. Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van baby’s, peuters en kinderen. Daarnaast leer je organisaties kennen binnen de welzijns- en gezondheidszorg. Je specialisatie gaat verder dan alleen het verzorgen van gezonde en zieke kinderen; je leert ook hoe je ze kunt opvangen, animeren en mede kunt opvoeden. Tijdens je vele praktijkervaringen, zowel binnen als buiten de school, maak je kennis met verschillende vormen van kinderopvang, zoals onthaalmoeders, buitenschoolse kinderopvang en de eerste kleuterklas.

Door deze ervaringen leer je methodisch te werken, aandacht te hebben voor het welzijn van elk kind en zijn omgeving, om te gaan met diversiteit, samen te werken met ouders en collega’s, en zelfstandig te zorgen, zelfs in complexere situaties. 🌟

Basisvorming
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Frans2
PAV6
Specifieke vakken
Expressie1
Huishoudkunde1
Opvoedkunde5
Verzorging2
Blokstage – ca. 12 weken