Economie & organisatie
doorstroomfinaliteit

Economische wetenschappen

Economie is de studie van de ‘huishouding’. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. De verschillende huishoudingen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de ‘marktwerking’. Verder bestudeer je het keuzegedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).

Je krijgt ook les over boekhouding (‘accounting’), recht en internationale handel.

Naast de basisvorming krijg je een verdiepte vorming voor de vakken Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.

Om voorbereid te zijn op een studierichting met een uitgebreid pakket wiskunde in de 3e graad (bijv. Economie-Wiskunde) krijg je ook een stevig pakket (abstracte) wiskunde.

Basisvorming3 | 4
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans3
Engels3
Wiskunde4
Biologie – chemie – fysica1
Expert Nederlands1
Project STEM-kunst0 | 1
Artistieke expressie1 | 0
Aardrijkskunde1
Geschiedenis & burgerschap2
Toegepaste informatica1 | 0
Specifieke vakken
Bedrijfswetenschappen2
Economie2
Informaticawetenschappen1 | 0
Expert biologie – chemie – fysica1 | 0
Optiepakket: expert wiskunde of Duits0 | 2