In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.

  • Je ontwikkelt inzicht in micro- en macro-economische aspecten.
  • Je leert de werking van ondernemingen begrijpen.
  • Je leert over strategische planning en marketingbeleid.
  • Je verdiept je ook in aspecten van financiering, accounting en analyse van jaarrekeningen.
  • Je leert logisch en kritisch denken om economische begrippen en hun onderlinge verbanden te begrijpen.
  • Je krijgt ook vennootschapsrecht.
  • Je leert abstracte wiskundige begrippen gebruiken.
  • Je verdiept je wiskundige kennis en vaardigheden.
  • In de informaticawetenschappen leer je over algoritmen en programmeren, modelleren en stimuleren.
Basisvorming5 | 6
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Frans2
Engels2
Aardrijkskunde1
Artistieke expressie1 | 0
Geschiedenis & burgerschap2
Economische en financiële vorming0 | 1
Specifieke vakken
Wiskunde7
Bedrijfswetenschappen1
Biologie1
Chemie1
Economie3
Frans1 | 0
Engels0 | 1
Fysica1
Nederlands1 | 0
Informaticawetenschappen0 | 1
Onderzoeksvaardigheden1