In deze studierichting krijg je een brede algemene vorming en een uitgebreid pakket economie en moderne talen.

  • Je ontwikkelt inzicht in micro- en macro-economische aspecten.
  • Je leert de werking van ondernemingen begrijpen.
  • Je leert over strategische planning en marketingbeleid.
  • Je verdiept je ook in aspecten van financiering, accounting en analyse van jaarrekeningen.
  • Je krijgt ook vennootschapsrecht.
  • Je leert logisch en kritisch denken om economische begrippen en hun onderlinge verbanden te begrijpen.
  • Je leert gebruik maken van wiskundige begrippen om economische problemen op te lossen. Daarom krijg je een uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek.
  • Je verdiept je communicatievaardigheden in Nederlands, Frans, Engels en Duits.
  • Je wordt verder uitgedaagd om het wetenschapsdomein ‘moderne talen’ te verkennen (o.a. taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, …).
Basisvorming5 | 6
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Frans2
Engels2
Wiskunde3
Aardrijkskunde1
Artistieke expressie1 | 0
Geschiedenis & burgerschap2
Natuurwetenschappen2 | 1
Economische en financiële competenties0 | 1
Specifieke vakken
Nederlands2
Bedrijfswetenschappen1
Duits2
Economie3
Engels1 | 2
Frans2 | 1
Nederlands1
Spaans2
Wiskunde1