In deze basisoptie verruimen de leerlingen hun beleving van de ‘economische en financiële competenties’ tot een bredere economische en maatschappelijke context.

De leersituatie in de basisvorming komt erop neer dat de leerlingen vooral vanuit hun individuele beleving het consumentengedrag bestuderen. Aan de hand van herkenbare situaties uit hun eigen vertrouwde leefwereld, worden ze er zich van bewust dat hun aankoopgedrag beïnvloed wordt door tal van factoren. Ze beseffen dat ze voorzichtig moeten omgaan met een budget … Daarnaast maken ze kennis met een aantal basisbegrippen en basisprincipes in verband met ondernemingen en overheid.

Daar komt in de basisoptie een economische en maatschappelijke verruiming van de beleving bij. De rode draad doorheen deze basisoptie is het onderzoekend leren aan de hand van de volgende thema’s:

  • economische kringloop;
  • consumenten: economisch principe, vraag, trends met betrekking tot aankoopgedrag en aankoopkanalen, courante betaalmiddelen en loonschema;
  • ondernemingen en organisaties: economisch principe, aanbod, wet van vraag en aanbod, bedrijfskolom, welvaart en welzijn, logistieke afdeling en marketing;
  • overheid: beïnvloeding van de prijs door de overheid;
  • buitenland: beïnvloeding van de prijs;
  • ondernemerschap: je laat de entrepreneur in jezelf los en richt een eigen fictief bedrijf op.

Hierbij staat het functioneel gebruik van digitale vaardigheden centraal.

In de huidige geglobaliseerde economie wordt vlot communiceren en samenwerken steeds belangrijker. Daarom komen verschillende aspecten van communicatieve en sociale vaardigheden aan bod in de basisoptie ‘economie en organisatie’, door gebruik te maken van een activerende didactiek.

Basisvorming
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans2
Engels3
Wiskunde4
Natuurwetenschappen2
STEM2
Artistieke vorming1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis & burgerschap2
Expert Nederlands1
Expert wiskunde1
Basisoptie
Economie & organisatie5