Vijfde tot zevende jaar

Het vijfde en zesde jaar ASO (algemeen secundair onderwijs)

In het vijfde en zesde jaar ASO kan je in onze school kiezen voor:
 • Latijn-wiskunde
 • Latijn-Moderne Talen
 • Wetenschappen-wiskunde
 • Economie-wiskunde
 • Economie-Moderne talen
 • Humane Wetenschappen

Ook in de derde graad kunnen onze leerlingen hun interesses uitdiepen en zich optimaal voorbereiden voor hun verdere studies met volgende keuzevakken:

 • STEM
 • Sport
 • Taal & Cultuur
 • Economische topics
 • ICT

 

Het vijfde en zesde jaar TSO (technisch secundair onderwijs)

In het 5e en 6e jaar TSO kunnen onze leerlingen kiezen voor deze richtingen:

 • Handel
 • Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

Ook in de derde graad TSO kunnen onze leerlingen hun interesses uitdiepen en zich optimaal voorbereiden voor hun verdere studies met volgende keuzevakken:

 • STEM
 • Sport
 • Taal & Cultuur
 • Economische topics
 • ICT

 

Het vijfde, zesde en zevende jaar BSO (beroepssecundair onderwijs)

 • 5-6 BSO
  • Verzorging
  • Kantoor
 • 7e jaar
  • Kinderzorg
  • Thuis- en Bejaardenzorg
  • Kantooradministratie en gegevensbeheer