les economie van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem

Vandaag was het niet mevr. Wieme maar federaal Vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent Van Peteghem die een les economie gaf aan de leerlingen van de derde graad.
In deze economische boeiende tijden hadden onze leerlingen na zijn betoog nog tal van vragen waarvoor de minister ruimschoots tijd nam om ze in een breder kader te beantwoorden.
Een waardevol leermoment voor onze leerlingen!

Deze slideshow vereist JavaScript.