Vriendenkring

De Vriendenkring zoekt nieuwe bestuursleden om de voortzetting van hun waardevolle werk te waarborgen.

De Vriendenkring, opgericht in 1902, streeft ernaar alle leerlingen van onze school zo goed mogelijk onderwijs en zoveel mogelijk kansen te bieden. Ze doen dit onder andere door onze school financieel te ondersteunen…denk maar aan de schenking van fietsen en ander sportgerief, de aankoop van materiaal voor de buitenklassen, de ondersteuning van talloze projecten … Dit schooljaar subsidiëren ze onder andere de gratis soep voor alle leerlingen (een initiatief van de Werkgroep Diversiteit) en schenken ze een budget van 5€ per leerling die deelneemt aan een (binnen-of buitenlandse) reis tijdens de projectweek.

Een aantal bestuursleden verlaten de Vriendenkring. Om het voortbestaan te garanderen zoekt de Vriendenkring nieuwe bestuursleden met een warm hart voor de school. Dat kunnen oud-leerlingen zijn, ouders van (oud-)leerlingen, oud-leerkrachten, ondernemers uit Ronse en omstreken en andere sympathisanten uit socio-economische kringen in en rond Ronse.

Wie graag meer informatie wil over de Vriendenkring, zelf bestuurslid wil worden of andere mensen (van buiten de school) kent die in het bestuur zouden willen komen kan contact opnemen met marlies.desmet@davincicampus.be