stage voor 5GWW in kleuterschool De Droomboom

Deze slideshow vereist JavaScript.

Vorige week gingen onze 5 GWW-ers, binnen de thema’s ‘ziek zijn’, ‘recycleren’ en ‘sterren en planeten’, in duo’s aan het werk in de kleuterschool De Droomboom.
Hierbij leren onze leerlingen de doelgroep peuters en kleuters kennen en krijgen ze zicht op de taken van een kleuterjuf.