de Warmste Week

Het ligt al even achter ons, maar dit warme initiatief is het vermelden waard.
Tijdens de Warmste Week organiseerden de leerlingen van het keuzevak Ondernemen en ICT een mini-verkoop op de speelplaats. De opbrengst van 62 euro werd integraal gestort aan Ruyskensveld Campus Ronse.

Ruyskensveld Campus Ronse richt zich naar +12 jarige jongeren, komende uit een problematische opvoedingssituatie die tijdelijk niet in hun thuismilieu kunnen/mogen verblijven,en die specifieke begeleiding vragen.
Ze willen in overleg met alle betrokkenen een adequaat antwoord vinden op de individuele hulpvraag.

We kozen specifiek voor dit goede doel om jongeren van ongeveer dezelfde leeftijd van onze leerlingen hulp te bieden. Elke cent telt om iedere jongere een positieve start en kijk op de toekomst mee te geven.