CurieuzeNeuzen Vlaanderen

Begin oktober verschenen de resultaten van het citizen-scienceproject “CurieuzeNeuzen Vlaanderen” waarin de concentraties van stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht in gans Vlaanderen in kaart zijn gebracht. NO2 is een belangrijke indicator voor luchtverontreiniging door verkeer.

Onze groene campus kreeg een groene bol. We zijn blij dat de luchtkwaliteit op ons schooldomein goed is. Met een gemeten concentratie NO2 tussen 15 en 20 µg/m³ vallen we binnen de Europese grenswaarden en advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

Wil je meer weten over dit grootschalig burgeronderzoek. Surf dan naar www.curieuzeneuzen.be.