Smartschool

Morgen ontvangen alle nieuwe leerlingen van het tweede t.e.m. zevende jaar hun Smartschoolaccount. Alle leerlingen krijgen ook een brief voor de ouders mee met de gegevens voor een co-account.

De leerlingen van het eerste jaar krijgen in de loop van de eerste week hun Smartschoolaccount tijdens een Smartschoollesje van één uur. Daarna krijgen ook de eerstejaars een brief mee naar huis met de gegevens van de co-account.

Alle bestaande accounts en co-accounts blijven gewoon werken.