Dag van de Humane Wetenschappen

Beste ouders, beste leerlingen, beste collega’s

Op dinsdag 14 maart organiseren we op onze school een ‘Humane Dag’, een dag die in
het teken staat van de Humane Wetenschappen. Die dag komen een aantal sprekers naar
school die, elk vanuit hun eigen vakgebied, een lezing/sessie zullen geven rond een aantal
thema’s die te maken hebben met de humane wetenschappen. Deze dag wordt
georganiseerd voor onze leerlingen van de derde graad maar ook de leerlingen van het
keuzevak ‘Psychologie en Maatschappij’ zullen na de middag aansluiten.

Het programma van onze ‘Humane Dag’ ziet er als volgt uit:

Klik hier voor meer info over de sprekers.

Geïnteresseerden kunnen een zitje reserveren via frederik.audenaert@telenet.be

Met hartelijke groet

Dot Depraetere en Frederik Audenaert