Flipping the classroom

Net zoals vorig jaar leerden de leerlingen via filmpjes (“Flipping in the classroom”) meer over de merkwaardige rechten in een driehoek! Iedereen kon zo op zijn eigen tempo deze toch wat complexe leerstof verwerken. Een taak, met een heel mooie score, was het eindresultaat van dit project! Goed bezig jongens en meisjes!

Tekst & filmpje: Caroline Fouquet