Bezoek aan museum dr. Guislain & thematische stadswandeling

Ook de studenten van het keuzevak Psychologie en Maatschappij trokken gisteren naar Gent voor een dag in het kader van hun interesses.

’s Ochtends kregen ze in het museum Dr. Guislain een woordje uitleg over de geschiedenis van de psychiatrie. In de namiddag kregen de leerlingen een stevige wandeling voor de kiezen waarbij ze rondgeleid werden door de geschiedenis van de armoede in de streek. Ze werden van tekst en uitleg voorzien door een stadsgids en een medewerker van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk).

Tekst & foto’s: Dot Depraetere

[fsg_gallery id=”126″]