Eerstejaars op uitstap naar Gent

Donderdag 10 november is het hele eerste middelbaar op uitstap geweest. We zijn met de bus naar Gent gereden en hebben daar het vredesmuseum & het huis van Alijn bezocht. We maakten ook nog een kinderrechtenwandeling.

We werden opgedeeld in groepjes met alle klassen door elkaar. Mijn groepje begon met de kinderrechtenwandeling. Dat was heel interessant, we zijn door heel Gent gestapt onder begeleiding van een gids die ons heel wat verhalen vertelde.

’s Middags hebben we allemaal samen geluncht en kregen we even vrije tijd.

Daarna ging mijn groepje naar het huis van Alijn waar we een kijkje konden nemen hoe de mensen vroeger leefden. Daar kregen we ook begeleiding van een gids.

Andere groepen zijn toen naar het vredesmuseum gegaan en hebben daar veel goeds over verteld. Ze konden daar peperkoeken en zoethout proeven.

De uitstap is echt goed verlopen en het was zeer interessant.

Tekst: Mirte De Wit (1 Ab)

Foto’s: Caroline Fouquet