Aftellen naar 1 september

Binnen een dikke week is het weer zover! Dan schieten we uit de startblokken en vliegen we er – onder een nieuwe naam maar met hetzelfde enthousiasme – weer in!

De eerstejaars worden om 8.30u. op school verwacht. Na een korte toespraak van de directeur worden zij meteen getrakteerd op een lekker ontbijt op school. Ouders die dat wensen, kunnen nog even blijven plakken op school en een kopje koffie in het gezelschap van enkele collega’s drinken en meteen ook al hun vragen afvuren.

De tweede- tot zevendejaars worden om 12.55u. op school verwacht. Zij mogen dan meteen in de rij gaan staan van hun nieuwe klassen en worden daar opgehaald door hun klastitularissen.

Geniet van de laatste vakantieweek en tot één september op de Da Vinci Campus!

19006305900_ce521c2aa0_oFoto: proclamatie juni 2015 – Dot Depraetere