Infovergadering ouders nieuwe leerlingen

Morgenavond vindt om 18.30u. de infovergadering voor nieuwe ouders plaats in de mediatheek van het Startblok, volg de pijltjes ‘directie/secretariaat’.

Om 18.30u. starten we met de verwelkoming door de directeur en info van de pedagogisch directeur, de zorgcoördinator en het CLB.

Daarna is er tijd om bij een drankje kennis te maken met de klastitularissen en de leerkrachten van het eerste jaar.

Om 20.00u. kunt u dan in een computerklas een demosessie over Smartschool volgen.

Tot morgen!

IMG_6678