Voorrangsregeling

In onze school verlopen de inschrijvingen in verschillende periodes. Dit wil zeggen dat bepaalde leerlingen voorrang krijgen op anderen om zich in te schrijven. Wie inschrijft in een vroegere periode heeft voorrang op wie inschrijft in een latere. De algemene regel voor ouders is: schrijf in binnen de periode waarin dat voor jouw kind kan.
Daarnaast legt onze school een inschrijvingsbeperking op bij de volgende groepen:

 • 1 A: max. 102 leerlingen
 • 1 B (beroepsonderwijs): 24 leerlingen

Wanneer een klas volzet is, wordt de leerling op een wachtlijst ingeschreven.

De 3 inschrijfperiodes zijn:

1. In de periode 29 maart – 11 april kunnen alleen deze twee groepen inschrijven:
 • broers en zussen van leerlingen die reeds op de school zitten
 • kinderen van personeelsleden van de school
 • Deze twee groepen hebben voorrang op alle andere kinderen. Met broers en zussen wordt bedoeld:
  • alle kinderen die 1 of 2 gemeenschappelijke ouders hebben, of
  • alle kinderen die op hetzelfde adres wonen.
2. In de periode 12 april – 25 april mogen alle kinderen ingeschreven worden 
 • In deze periode hanteren alle scholen een wettelijk bepaalde methode om te streven naar een evenwichtige sociale mix op school. Aan de ouders worden een aantal vragen gesteld over de gezinssituatie om de leerlingen juist te kunnen inschrijven. Dit gebeurt aan de hand van de volgende door de regelgever opgelegde indicatoren:
  • het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage of het gezin heeft een beperkt inkomen;
  • de moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.
3.  Vanaf 26 april: vrije inschrijvingen

In deze periode zijn geen voorrangsregels meer.