Vijfde tot zevende jaar

Het vijfde en zesde jaar ASO (algemeen secundair onderwijs)

In het vijfde en zesde jaar ASO kan je in onze school kiezen voor:
 • Latijn-wiskunde
 • Latijn-Moderne Talen
 • Wetenschappen-wiskunde
 • Economie-wiskunde
 • Economie-Moderne talen
 • Humane Wetenschappen

Ook in de derde graad kunnen onze leerlingen hun interesses uitdiepen en zich optimaal voorbereiden voor hun verdere studies met volgende keuzevakken:

 • STEM
 • Sport
 • Taal & Cultuur
 • Economische topics
 • ICT

Lees ook onze infobrochure voor meer info.

De leermiddelenlijsten vind je hier.

Het vijfde en zesde jaar TSO (technisch secundair onderwijs)

In het 5e en 6e jaar TSO kunnen onze leerlingen kiezen voor deze richtingen:

 • Handel
 • Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

Ook in de derde graad TSO kunnen onze leerlingen hun interesses uitdiepen en zich optimaal voorbereiden voor hun verdere studies met volgende keuzevakken:

 • STEM
 • Sport
 • Taal & Cultuur
 • Economische topics
 • ICT

Lees ook onze infobrochure voor meer info.

De leermiddelenlijsten vind je hier.

Het vijfde, zesde en zevende jaar BSO (beroepssecundair onderwijs)

 • 5-6 BSO
  • Verzorging
  • Kantoor
 • 7e jaar
  • Kinderzorg
  • Thuis- en Bejaardenzorg
  • Kantooradministratie en gegevensbeheer

De leermiddelenlijsten vind je hier.